Statistik

Här kan du söka statistik över meddelande beslut och direktgenerera grafer. Du kan söka på antal beslut, prövningsgrunder, branscher och medieslag över tid sedan 2009. Anmälningar är sökbara sedan 2012. 

  • Vissa avvisningsbeslut och anmälningar som inte har lett till ett beslut finns inte med. 
  • Flera anmälningar kan finnas i ett beslut, vilket gör att det finns fler anmälningar än vad det finns beslut.
  • En reklam kan prövas på flera prövningsgrunder (t.ex. både vilseledande och diskriminerande). 

 

Se denna sida för sammanfattning av årlig statistik

 Se denna sida för årsredovisningar

 

Generera grafer: